Copywright S*Landborgens
Här är Maxima en vecka.
Hon har mer än fördubblat sin vikt och väger nu 260 g.
Pepo en vecka. Han väger nu 226 g.
Ficifolia en vecka. Hon väger nu 230 g.
Mixta öppnade ögonen samma dag som hon blev en vecka.
Hon väger nu 274 g.