I lördags var kullen sex veckor. Samma dag var det klubbutställning i Calmare Kattklubb samt besök av Pepos nya familj. Bilderna togs därför på söndagsförmidagen.
De ser lite trötta ut, och det var de. Jag väckte dem en efter en för fotografering.
 
 
S*Landborgens Cucurbita Maxima
S*Landborgens Cucurbita Pepo
S*Landborgens Cucurbita Ficifolia
S*Landborgens Cucurbita Mixta
Copywright S*Landborgens